Coronavirus (Covid-19)

Advice for people with diabetes and their families

Savefor later Page saved! You can go back to this later in your Diabetes and Me Close

Diabetes UK yn croesawu Cymru ddi-fwg

Mae Diabetes UK wedi croesawu’m gynnes y gwaharddiad ar smygu mewn mannau cyhoeddus caeëdig yng Nghymru a ddaw i rym 2 Ebrill 2007.

Dywedodd Andrew Misell, Swyddog Polisi gyda Diabetes UK Cymry, “Gwyddon ni fod smygu ac anadlu mwg tybaco pobl eraill yn niweidiol iawn i bobl â diabetes, ac mae rhywfaint o dystiolaeth erbyn hyn bod smygu yn gallu cynyddu’r perygl i bobl ddatblygu diabetes Math 2. Mae Diabetes UK, felly, o blaid mesurau cryfach i leihau smygu, ac mae’r gwaharddiad yma’n gam pwysig ar hyd y ffordd.”

Mae gwefan swyddogol wedi’i lansio yn rhoi gwybodaeth am y gwaharddiad, sut y bydd yn effeithio ar bobl Cymru, ac am y busnesau a’r enwogion sydd eisoes yn cefnogi Cymru ddi-fwg:www.gwaharddsmygucymru.co.uk.

Bydd smygu mewn mannau cyhoeddus caeëdig yn Lloegr yn anghyfreithlon o 1 Gorffennaf 2007 ymlaen. Mae gwaharddiadau cyffelyb eisoes y neu lle yn yr Alban ers Mawrth 2006, ac yng Ngweriniaeth Iwerddon ers Mawrth 2004.

Brand Icons/Telephone check - FontAwesome icons/tick icons/uk