Savefor later Page saved! You can go back to this later in your Diabetes and Me Close

Cymru Cymraeg

Croeso i Diabetes UK Cymru

Gweithio i godi ymwybyddiaeth, gwella gofal a darparu help, cefnogaeth a gwybodaeth i bobl â diabetes a'u teuluoedd ledled Cymru.

 

 

 

Thumbnail
""

Cymryd Rhan

Ni fyddem yn gallu gwneud ein gwaith gwych heb eich cymorth chi. Dysgwch ragor am wirfoddoli gyda ni.
""

Grwpiau Lleol Diabetes UK

Mae grwpiau Diabetes UK yn cynnig cyfle i bobl sy'n byw â diabetes gwrdd a rhannu profiadau ag eraill. Dewch o hyd i Grŵp Lleol yn eich ardal chi.
""

Digwyddiadau

Darganfyddwch beth sy'n digwydd o'ch amgylch yn ein rhestr o ddigwyddiadau. Gallwch hefyd lawrlwytho ein calendr defnyddiol sy'n cynnwys chwe mis o ddigwyddiadau.
""

Ymgyrchu

Cewch glywed am ein hymgyrchoedd diweddaraf a sut y gallwch wneud gwahaniaeth yng Nghymru.
""

Cyflawniadau Allweddol

Edrychwch ar beth rydym ni wedi'i gyflawni gyda'ch cymorth chi.
""

Cysylltu â ni

Sut i gysylltu â thîm Diabetes UK Cymru
Brand Icons/Telephone check - FontAwesome icons/tick icons/uk