Coronavirus (Covid-19)

Advice for people with diabetes and their families

Savefor later Page saved! You can go back to this later in your Diabetes and Me Close

Cefnogaeth

Support.jpg

Yn Diabetes UK Cymru rydym yn cynnig cefnogaeth i bawb y mae diabetes wedi effeithio arnyn nhw, boed yn sgil diagnosis diweddar i chi neu rywun rydych yn ei adnabod, neu os ydych wedi bod yn byw â diabetes Math 1 neu Fath 2 ers tro, neu os ydych yn weithiwr gofal iechyd proffesiynol.

Dyma rai o'r ffyrdd y gallwn helpu:

Gwybodaeth

Yn ogystal â llawer o wybodaeth wych ar ein gwefan, mae gennym ganllawiau ar fyw â diabetes a allai fod yn ddefnyddiol i chi. Os ydych am i ni anfon y rhain atoch, rhowch wybod i ni trwy ffonio 029 2066 8276 neu e-bostio wales@diabetes.org.uk.

Siarad â rhywun

Gallwch ffonio ein gwasanaeth Llinell Ofalam gyngor a chefnogaeth gan ein cwnsleriaid hyfforddedig trwy ffonio 0345 123 2399. Mae'r gwasanaeth ar gael rhwng 9am a 7pm ddydd Llun i ddydd Gwener.

Os ydych yn dymuno siarad â rhywun sydd â diabetes mae gennym wirfoddolwyr hyfforddedig sy'n siarad Cymraeg a Saesneg â phrofiad personol o ddiabetes. Mae ein gwasanaeth cynnal cyfoedion i bawb sy'n byw â diabetes yng Nghymru, gan gynnwys rhieni plant â diabetes. Gallwch gysylltu trwy ffonio 0843 353 8600 neu trwy fynd iwww.diabetes.org.uk/peer-support.

Ymuno â Grŵp Lleol

Mae gennym ystod o grwpiau oedolion ledled Cymru sy'n rhoi cefnogaeth wyneb yn wyneb i unrhyw un sy'n byw â diabetes, trafodaethau gwybodus a chyflwyniadau llafar gan arbenigwyr. Mae grwpiau teulu gennym hefyd lle mae rhieni a phlant yn cwrdd i roi cefnogaeth i'w gilydd a chael hwyl.

Ewch i'n tudalen Grwpiau Lleol i ddod o hyd i'ch grŵp agosaf.

Gwasanaeth Eirioli

Os ydych yn cael anhawster wrth ddatrys mater penodol o ran eich diabetes, efallai y byddwn yn gallu helpu. Cysylltwch â wales@diabetes.org.uk

Digwyddiadau

Edrychwch yn rheolaidd ar y tudalennau Digwyddiadau ar wefan Diabetes UK Cymru i weld a oes digwyddiadau gofalu ar y gweill yn eich ardal.

Brand Icons/Telephone check - FontAwesome icons/tick icons/uk