Savefor later Page saved! You can go back to this later in your Diabetes and Me Close

Grwpiau Lleol

Mae ymgynefino â'r wybodaeth bod gennych chi neu aelod o'ch teulu ddiabetes yn cymryd amser ac mae'n aml yn helpu i gwrdd ag eraill sy'n byw â diabetes ac sydd wedi bod trwy sefyllfa debyg.

Rhedir y Grwpiau Lleol ledled Cymru yn wirfoddol gan bobl sy'n byw â diabetes. Gall y grwpiau hyn gynnig gwybodaeth a chefnogaeth leol i chi a'r cyfle i gwrdd â phobl eraill sy'n byw â diabetes. Gweler isod am leoliad pob Grŵp Lleol Diabetes UK yng Nghymru.

Cysylltwch â ni ar wales@diabetes.org.uk neu (029) 2066 8276 ar gyfer manylion cyswllt Grwpiau Lleol.

Grwpiau lleol i bobl sydd a diabetes

 

Grwpiau Lleol i deuluoedd a phobl ifanc sydd a diabetes

Brand Icons/Telephone check - FontAwesome icons/tick icons/uk