Our teams are working hard to get you the latest advice on Covid-19

Our helpline is providing vital support and advice to more people than ever. Help us be there for

every call by donating today – it really does make a difference. Thank you.

Save for later

Grwpiau Lleol

Mae ymgynefino â'r wybodaeth bod gennych chi neu aelod o'ch teulu ddiabetes yn cymryd amser ac mae'n aml yn helpu i gwrdd ag eraill sy'n byw â diabetes ac sydd wedi bod trwy sefyllfa debyg.

Rhedir y Grwpiau Lleol ledled Cymru yn wirfoddol gan bobl sy'n byw â diabetes. Gall y grwpiau hyn gynnig gwybodaeth a chefnogaeth leol i chi a'r cyfle i gwrdd â phobl eraill sy'n byw â diabetes. Gweler isod am leoliad pob Grŵp Lleol Diabetes UK yng Nghymru.

Cysylltwch â ni ar wales@diabetes.org.uk neu (029) 2066 8276 ar gyfer manylion cyswllt Grwpiau Lleol.

Grwpiau lleol i bobl sydd a diabetes

 

Grwpiau Lleol i deuluoedd a phobl ifanc sydd a diabetes

Brand Icons/Telephone check - FontAwesome icons/tick icons/uk