Savefor later Page saved! You can go back to this later in your Diabetes and Me Close

Cymryd Rhan

Mae llawer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan a helpu'r rheini sy'n byw â diabetes yng Nghymru. Ni waeth faint o amser sydd gennych neu pa mor ymrwymedig yr ydych yn dymuno bod, dyma le y gallwch ddysgu rhagor am yr holl gyfleoedd sydd ar gael i chi wneud gwahaniaeth i bobl sy'n byw â diabetes yng Nghymru.

X2032-5518.jpg

Mae ein Swyddogion Gwirfoddoli bob tro'n awyddus i glywed gan wirfoddolwyr posibl. Gallwchwirfoddoli yn un o'n digwyddiadau, hyfforddi i asesu risg y cyhoedd yn ein Sioeau Teithiol neu hyd yn oed ymgyrchu gyda ni yn rhan o Lleisiau Diabetes i wella gwasanaethau diabetes yng Nghymru. Mae'r swyddogion hefyd yn cefnogi ein Grwpiau Lleol ledled Cymru sy'n lleoedd y gall unrhyw un y mae diabetes wedi effeithio arno fynd am gefnogaeth, cyfeillgarwch a gwybodaeth.

Ewch i'r dudalenCyfleoedd Gwirfoddoli i ddarganfod yr hyn y gallwch ei wneud i gymryd rhan.

flickr slideshow

Ffyrdd eraill o gymryd rhan

  • Mae codi arian yn rhan allweddol o'n gwaith. Mae'n ein galluogi i gefnogi pobl sy'n byw â diabetes yng Nghymru ac ariannu gwaith ymchwil i'r cyflwr.
  • Os ydych yn 18-30 oed efallai yr hoffech ystyried ymuno â'nRhaglen Pobl Ifanc
  • Rhannwch eich stori – Gallwch wneud hyn trwy anfon dolen atom i'ch fideo YouTube, eich blog am eich profiadau dyddiol a sut rydych yn rheoli eich diabetes (peidiwch ag anghofio anfon y ddolen atom er mwyn i ni allu ei chynnwys ar ein gwefan) neu e-bostiwch ni hyd yn oed â'r stori am eich Taith Diabetes. Gallai helpu rhywun sydd wedi cael diagnosis yn ddiweddar neu deulu'r unigolyn hwnnw i ddysgu o'ch profiad. 
Brand Icons/Telephone check - FontAwesome icons/tick icons/uk