Save for later

Cysylltu â ni

Swyddfa Diabetes UK Cymru

Castlebridge 2, 5-19 Cowbridge Road East,Cardiff, CF11 9ABDros Y Ffôn: (029) 2066 8276Ffacs: (029) 2066 8329

E-bost:wales@diabetes.org.uk

Dewch o hyd i ni ar gyfryngau cymdeithasol

Facebook

Hoffwch ni ar Facebook

Instagram

Dilyn ni ar Instagram

Twitter

I ddilyn@DiabetesUKCymru

Ymholiadau Codi Arian

E-bost: jenni.young@diabetes.org.ukDros y ffôn:  01922 614 500

Cysylltwch â rhanbarthau eraill

Llinell Ofal Diabetes UK

Am ragor o wybodaeth ewch iLinell OfalDiabetes UK.

Gofal Cefnogwyr

Os oes gennych ymholiad sy'n ymwneud â Diabetes UK, gan gynnwys aelodaeth, rhoddion, cynhyrchion yswiriant ac ariannol Diabetes UK, neu os oes gennych gwyn, cysylltwch â'r tîm Gofal Cefnogwyr.

Dros y ffôn: 0345 123 2399*, o ddydd Llun i ddydd Gwener 9am i 7pm.Trwy e-bost:supporterservices@diabetes.org.ukTrwy'r post: Fel arall, gallwch ysgrifennu at y tîm Gofal Cefnogwyr, Diabetes UK, Macleod House, 10 Parkway, Llundain NW1 7AA.

*Ni fydd ffonio rhifau 0345 yn costio mwy na ffonio rhifau daearyddol (01 a 02) ac mae'n rhaid cynnwys rhifau 0345 mewn munudau cynwysedig ar ffonau symudol a chynlluniau disgownt. Yn nodweddiadol codir rhwng 2c a 10c y funud am alwadau o ffonau daear, tra bo galwadau o ffonau symudol yn nodweddiadol yn costio rhwng 10c a 40c y funud. Caiff galwadau i rifau 0345 o ffonau daear a symudol eu cynnwys mewn pecynnau galwadau am ddim.Gallai galwadau gael eu recordio at ddibenion ansawdd a hyfforddiant.

*Calls to 0345 numbers cost no more than calls to geographic (01 and 02) numbers and must be included in inclusive minutes on mobile phones and discount schemes. Calls from landlines are typically charged between 2p and 10p per minute while calls from mobiles typically cost between 10p and 40p per minute. Calls from landlines and mobiles to 0345 numbers are included in free call packages.Calls may be recorded for quality and training purposes.

Brand Icons/Telephone check - FontAwesome icons/tick icons/uk