Savefor later Page saved! You can go back to this later in your Diabetes and Me Close

Cysylltu â ni

Swyddfa Diabetes UK Cymru

Uned A, Adeilad Global Reach, Rhodfa Dunleavy, Caerdydd, CF11 0SN
Dros Y Ffôn: (029) 2066 8276
Ffacs: (029) 2066 8329
E-bost:wales@diabetes.org.uk

Dewch o hyd i ni ar gyfryngau cymdeithasol

Facebook

Hoffwch ni ar Facebook

Instagram

Dilyn ni ar Instagram

Twitter

I ddilyn@DiabetesUKCymru

Ymholiadau Codi Arian

E-bost: jenni.young@diabetes.org.ukDros y ffôn:  01922 614 500

Cysylltwch â rhanbarthau eraill

Llinell Ofal Diabetes UK

Am ragor o wybodaeth ewch i Linell OfalDiabetes UK.

Gofal Cefnogwyr

Os oes gennych ymholiad sy'n ymwneud â Diabetes UK, gan gynnwys aelodaeth, rhoddion, cynhyrchion yswiriant ac ariannol Diabetes UK, neu os oes gennych gwyn, cysylltwch â'r tîm Gofal Cefnogwyr.

Dros y ffôn: 0345 123 2399*, o ddydd Llun i ddydd Gwener 9am i 7pm.Trwy e-bost: supporterservices@diabetes.org.uk Trwy'r post: Fel arall, gallwch ysgrifennu at y tîm Gofal Cefnogwyr, Diabetes UK, Wells Lawrence House, 126 Back Church Lane, London E1 1FH.

*Ni fydd ffonio rhifau 0345 yn costio mwy na ffonio rhifau daearyddol (01 a 02) ac mae'n rhaid cynnwys rhifau 0345 mewn munudau cynwysedig ar ffonau symudol a chynlluniau disgownt. Yn nodweddiadol codir rhwng 2c a 10c y funud am alwadau o ffonau daear, tra bo galwadau o ffonau symudol yn nodweddiadol yn costio rhwng 10c a 40c y funud. Caiff galwadau i rifau 0345 o ffonau daear a symudol eu cynnwys mewn pecynnau galwadau am ddim.Gallai galwadau gael eu recordio at ddibenion ansawdd a hyfforddiant.

Brand Icons/Telephone check - FontAwesome icons/tick icons/uk