Savefor later Page saved! You can go back to this later in your Diabetes and Me Close

Digwyddiadau

Calendar%202.jpg

Os hoffech ragor o wybodaeth am unrhyw un o'r digwyddiadau isod, e-bostiwch ni arwales@diabetes.org.uk neu ffoniwch ni ar (029) 2066 8276.

*Nodwch – Mae disgrifiadau o'r digwyddiadau ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Ein Digwyddiadau Gofal, Sioeau Teithiol a Hyfforddiant 2015

Sioeau Teithio

27 a 28 Ebrill - Caerdydd27 a 28 Mai - Caerfyrddin25 and 26 Mehefin - Wrecsam7 a 8 Gorffenaf - Ebbw Vale5 a 6 Awst - Haverfordwest3 a 4 Medi - Port Talbot

15 a 16 Medi - Pontypridd

Digwyddiadau arall

 

14 i 20 o Fehefin - Wythnos Diabetes

17 Mehefin - Digwyddiad Diabetes, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd

 

Collage2.jpg

 

Hyfforddi

Hyfforddiant i wirfoddolwyr - Asesydd Risg

Mae dod yn asesydd risg yn ffordd gyffrous o wirfoddoli yn nigwyddiadau Diabetes UK, ac yn arbennig ar ein sioeau teithio Byw yn Iach.

Rydym yn mynychu nifer o wahanol ddigwyddiadau bob blwyddyn i godi ymwybyddiaeth o diabetes a'r gwaith y mae Diabetes UK yn ei gyflawni.  Mae ein gwirfoddolwyr yn asesu risg unigolion o ddatblygu diabetes Math 2 ac yn eu hannog i weld eu tîm gofal iechyd am brawf diabetes os ydynt yn y categori risg uchel.

Fe fydd y diwrnod o hyfforddiant yma yn rhoi y gwybodaeth a'r sgiliau i chi allu ddod yn asesydd risg diabetes Math 2 yn ein digwyddiadau.  Am fwy o fanylion neu i adael i ni wybod fod diddordeb gennych cysylltwch a ni arwales_volunteering@diabetes.org.ukneu 029 2066 8276.

Digwyddiadau Grwpiau Lleol a Chefnogwyr

Mae digwyddiadau ein grwpiau lleol wedi benu, dwech yn ol yn 2015 i weld digwyddiadau newydd ein grwpiau lleol yn eich ardal.

Brand Icons/Telephone check - FontAwesome icons/tick icons/uk