Savefor later Page saved! You can go back to this later in your Diabetes and Me Close

Ymgyrchoedd

Mae ein holl waith ymgyrchu'n dibynnu ar eich cefnogaeth chi. Pan fyddwn yn gweithio ochr yn ochr â phobl â diabetes yng Nghymru, gallwn newid pethau i fod yn well.

Dyma rai o'n hymgyrchoedd presennol a gwybodaeth am sut y gallwch gymryd rhan.

WNS_120614_Diabetes_Senedd_021.jpg

Ymunwch â'n rhwydwaith o ymgyrchwyr – Lleisiau Diabetes

Mae ein Lleisiau Diabetes yn ein helpu i wneud gwahaniaeth trwy ymgyrchu a dylanwadu ar benderfynwyr a darparwyr gwasanaethau allweddol yng Nghymru i sicrhau bod pawb â diabetes yn cael y driniaeth a'r gwasanaethau gorau.

Cross-party%20meeting%20Senedd.jpg

Mynd i gyfarfod Grŵp Trawsbleidiol

Dewch i gwrdd â ni, Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol ac Aelodau Cynulliad o bob rhan o Gymru i ddarparu adborth ymarferol ar eich gwasanaethau diabetes a'r materion sy'n effeithio arnoch chi.

Gofalu am eich traed – "Rhoi'ch Traed yn Gyntaf"

10%20Steps%20Front%20Cover%20-%20Welsh%20sm.png

Mae sicrhau eich bod yn cael archwiliad traed blynyddol ac yn cael eich atgyfeirio'n gyflym at yr arbenigwr cywir os oes gennych broblem yn hynod o bwysig.

Darganfyddwch sut y gallwch ein helpu i sicrhau bod pawb yng Nghymru'n cael gwasanaeth o'r radd flaenaf.

Eich Archwiliadau Hanfodol – "15 o Hanfodion Gofal Iechyd"

The%20care%20you%20should%20receive%20-%20welsh.jpg

Ydych chi wedi cael eich holl archwiliadau diabetes blynyddol? Sicrhewch eich bod yn cael yr holl archwiliadau angenrheidiol i gadw'n iach.

Helpwch ni i hyrwyddo'r ymgyrch i wneud gwelliannau mawr i eraill sy'n byw â diabetes yng Nghymru nad ydyn nhw'n cael eu harchwiliadau.

Ymgyrch Blant – "Cyrraedd y Nod"

Make%20the%20grade%20welsh.png

Helpwch ni i wneud gwelliannau ymarferol i ofal diabetes i'r 1,400 o blant â diabetes Math 1 yng Nghymru. Rydym yn dymuno sicrhau bod pobl yn ymwybodol o symptomau diabetes Math 1 a bod plant â diabetes yn cael yr archwiliadau angenrheidiol a'r gefnogaeth gywir yn yr ysgol.

map.jpg

Dechrau eich ymgyrch eich hun

A oes mater yr ydych yn teimlo'n gryf amdano nad yw un o'n hymgyrchoedd presennol yn ei drafod? Gallwn roi'r holl gefnogaeth a chyngor angenrheidiol i chi ddechrau ar eich ymgyrch eich hun.

Brand Icons/Telephone check - FontAwesome icons/tick icons/uk