Coronavirus (Covid-19)

Advice for people with diabetes and their families

Savefor later Page saved! You can go back to this later in your Diabetes and Me Close

Grŵp Trawsbleidiol

Hoffech chi gwrdd â'ch Aelod Cynulliad i drafod mater sy'n ymwneud â diabetes? Mae'r Grŵp Trawsbleidiol ar ddiabetes yn rhoi cyfle i chi wneud hynny.

Bob tri mis, cynhelir cyfarfod yn y Cynulliad Cenedlaethol lle daw pobl â diabetes, Aelodau Cynulliad a sefydliadau megis Diabetes UK at ei gilydd i drafod materion pwysig sy'n ymwneud â diabetes.

Jenny Rathbone, Aelod Cynulliad Caerdydd Canolog, yw cadeirydd y grŵp.

Jenny%20Rathbone%20and%20Dai%20Williams.jpg

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae'r Grŵp Trawsbleidiol wedi archwilio faint o addysg strwythuredig am ddiabetes sydd ar gael yng Nghymru, y newidiadau sy'n digwydd yng Ngwasanaeth Sgrinio ar gyfer Retinopatheg Diabetig Cymru a sut i wella'r cofnodion iechyd a'r wybodaeth y mae byrddau iechyd Cymru'n eu defnyddio. Mae'n edrych ar hyn o bryd ar ddarpariaeth pympiau inswlin a gofal cleifion mewnol i bobl â diabetes.

Mae holl gyfarfodydd y grŵp yn agored i'r cyhoedd ac mae'r Grŵp Trawsbleidiol yn cynnal digwyddiad mawr unwaith y flwyddyn lle mae pobl o bob rhan o Gymru yn teithio i gwrdd â'u Haelodau Cynulliad.

Os hoffech ddod i gyfarfod, rhowch wybod i ni trwye-bostneu trwy ein ffonio ar 029 2066 8276

Brand Icons/Telephone check - FontAwesome icons/tick icons/uk