Savefor later Page saved! You can go back to this later in your Diabetes and Me Close

Diabetes UK yn croesawu Cymru ddi-fwg

Mae Diabetes UK wedi croesawu’m gynnes y gwaharddiad ar smygu mewn mannau cyhoeddus caeëdig yng Nghymru a ddaw i rym 2 Ebrill 2007.

Dywedodd Andrew Misell, Swyddog Polisi gyda Diabetes UK Cymry, “Gwyddon ni fod smygu ac anadlu mwg tybaco pobl eraill yn niweidiol iawn i bobl â diabetes, ac mae rhywfaint o dystiolaeth erbyn hyn bod smygu yn gallu cynyddu’r perygl i bobl ddatblygu diabetes Math 2. Mae Diabetes UK, felly, o blaid mesurau cryfach i leihau smygu, ac mae’r gwaharddiad yma’n gam pwysig ar hyd y ffordd.”

Mae gwefan swyddogol wedi’i lansio yn rhoi gwybodaeth am y gwaharddiad, sut y bydd yn effeithio ar bobl Cymru, ac am y busnesau a’r enwogion sydd eisoes yn cefnogi Cymru ddi-fwg:www.gwaharddsmygucymru.co.uk.

Bydd smygu mewn mannau cyhoeddus caeëdig yn Lloegr yn anghyfreithlon o 1 Gorffennaf 2007 ymlaen. Mae gwaharddiadau cyffelyb eisoes y neu lle yn yr Alban ers Mawrth 2006, ac yng Ngweriniaeth Iwerddon ers Mawrth 2004.

Back to Top
Brand Icons/Telephonecheck - FontAwesomeicons/tickicons/uk