Save for later

Beth yw yr asesiadau risg?

Professional%20staff%20(Doncaster)%20(6).jpg

Ydych chi dros 40 oed, yn rhy drwm, o gefndir lleiafrif ethnig neu â hanes o diabetes yn eich teulu?

 

Y rhain yw rhai o’r ffactorau sy’n cynyddu eich risg o ddatblygu diabetes Math2.

Os ydych yn pryderu eich bod mewn perygl o ddatblygu diabetes Math2, fe fydd sioeau penffordd Diabetes UK yn cynnig cyfle i chi ddarganfod hyn drwy ddefnyddio sgôr risg diabetes Math 2 Diabetes UK. Fe fydd aseswr risg yn gofyn nifer o gwestiynau i chi (mewn ystafell breifat) ar sail y  ffactorau risg ar gyfer Diabetes Math 2. Fe fydd yr aseswr yn mesur eich taldra, pwysau a maint eich canol hefyd.

Mae eich atebion yn gyfatebol i bwyntiau ac fe fydd cyfanswm y pwyntiau yn penderfynnu os yw eich risg yn isel, yn gynyddol, cymedrol neu uchel. Os yw eich sgôr yn gymedrol neu uchel fe gewch chi lythyr yn esbonio hyn i chi ei roi i’ch meddyg ac fe fyddwn yn eich cynghori i wneud apwyntiad i gael prawf gwaed (os bydd angen un).

Fe gewch chi wybodaeth am ffactorau risg diabetes Math 2 a chyngor am sut i leihau eich risg.  Bydd taflenni ar fwyta’n iach a chadw’n heini ar gael i chi.

Os ydych chi’n feichiog neu o dan 18 oed ni ddylech gael asesiad risg ond dylech chi drafod hyn â’ch tîm gofal iechyd eich hunan. Gallwch gael asesiad risg os yw hi’n chwech wythnos neu ragor ers geni eich babi.

Brand Icons/Telephone check - FontAwesome icons/tick icons/uk