Savefor later Page saved! You can go back to this later in your Diabetes and Me Close

Beth yw symptomau diabetes?

Prif symptomau diabetes yw:

thirsty.jpg

 Mwy o syched Mynd i’r ty bach o hyd (i basio dwr) - yn enwedig yn y nos Blinder llethol Colli pwysau Methu gweld yn glir Organau rhywiol yn cosi neu ysbeidiau cyson o’r llindag (thrush) Clwyfau’n gwella’n arafMae symptomauyn amlwg iawn ac yn datblygu yn gyflym, fel arfer dros gyfnod o ychydig wythnosau.

Maeyn datblygu’n araf, a’r symptomau fel arfer yn llai amlwg. Mae’n bosibl na fydd rhai pobl yn sylwi ar symptomau o gwbl. Efallai y bydd rhai’n credu mai symptomau heneiddio neu orweithio sydd ganddyn nhw. Mae’n hollbwysig canfod diabetes yn gynnar, felly os byddwch chi’m teimlo rhai o’r symotomau uchod, gofynnwch i’ch meddyg am brawf diabetes.

Yn y ddau fath o diabetes, mae’r symptomau yn gwella’n gyflym wedi dechrau trin y diabetes. Bydd trin diabetes yn gynnar hefyd yn lleihau’r perygl i chi ddatblygu problemau iechyd difrifol.

Back to Top
Brand Icons/Telephonecheck - FontAwesomeicons/tickicons/uk