Savefor later Page saved! You can go back to this later in your Diabetes and Me Close

Teyrnged i Ray Gravell - 1951-2007

Mae Diabetes UK wedi talu teyrnged i’r seren rygbi Ray Gravell a fu farw ddoe (31 Hydref).

Cafodd Ray wybod bod diabetes arno saith mlynedd yn ôl. Ym mis Ebrill eleni bu’n rhaid torri ei goes dde i ffwrdd o dan y pen-glin oherwydd sgîl-effeithiau diabetes. Roedd yn awyddus i addysgu pobl o’i gwmpas am ei gyflwr ac am fisoedd wedi ei lawdriniaeth byddai’n gwisgo trowsus cwta er mwyn dangos sut roedd yn dal i symud ar ei goes artiffisial.

Dywedodd Judi Rhys, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Diabetes UK Cymru, “Yn ogystal â bod yn seren ar y cae rygbi, roedd Ray Gravell yn ysbrydoliaeth i lawer o bobl â diabetes. Mae ei farwolaeth yn golled fawr i filoedd o bobl yng Nghymru a thrwy’r byd oedd yn gwerthfawrogi ei gymeriad addfwyn, ei ffraethineb a’i gyfeillgarwch, llawn cymaint â’i fedrau ar y cae rygbi.”

Wedi’i eni ym Mynyddygarreg, sir Gaerfyrddin, yn 1951, roedd Ray Gravell yn un o chwaraewyr rygbi gorau ei gyfnod. Wedi ymddeol o’r cae, bu ganddo yrfa nodedig arall yn actio a darlledu yn Gymraeg a Saesneg. O dan ei enw barddol Ray o’r Mynydd, bu ganddo swydd seremonïol bwysig yn yr Eistedfod Genedlaethol fel Ceidwad y Cledd.

Brand Icons/Telephone check - FontAwesome icons/tick icons/uk