Our teams are working hard to get you the latest advice on Covid-19

Our helpline is providing vital support and advice to more people than ever. Help us be there for

every call by donating today – it really does make a difference. Thank you.

Save for later

Diabetes yng Nghymru

Ar hyn o bryd mae 177,000 o bobl yn byw â diabetes yng Nghymru, ac amcangyfrifir bod 70,000 arall â diabetes yng Nghymru ond heb fod yn ymwybodol ohono neu heb gael diagnosis pendant.

Gallai 540,000 pellach fod â risg uchel o ddatblygu diabetes, ac mae niferoedd yn cynyddu bob blwyddyn. Os yw'r duedd bresennol yn parhau, amcangyfrifir y bydd 300,000 o bobl â diabetes yng Nghymru erbyn 2025.

 

SONDIW%20-%20CY.png

 

Yn yr adran hon gallwch ddarganfod rhagor am ein gwaith yng Nghymru, darllen am rai o'n llwyddiannau allweddol, dod i adnabod tîm Diabetes UK Cymru a darllen am rai o'r polisïau gofal iechyd pwysicaf sy'n effeithio ar bobl sy'n byw â diabetes yng Nghymru.

Cyflwr y Genedl - Cymru

Mae ein hadroddiad 'Cyflwr y Genedl' yn rhoi trosolwg pwysig o ofal diabetes a darparu gwasanaethau yng Nghymru ac mae'n arddangos safonau'r gofal y mae pobl yn ei gael. 

Cyflwr%20y%20Genedl%20cover.png

SON%20cover%20-%20welsh.png

Brand Icons/Telephone check - FontAwesome icons/tick icons/uk