Coronavirus (Covid-19)

Advice for people with diabetes and their families

Savefor later Page saved! You can go back to this later in your Diabetes and Me Close

Dechrau eich ymgyrch eich hun

map.jpg

Os oes elfen o wasanaethau diabetes yr ydych yn teimlo'n gryf amdani, beth am ddechrau eich ymgyrch leol eich hun? Gallwn roi cyngor i chi ar ddeunyddiau darllen a argymhellir, sut i ddylanwadu ar y GIG, pwy y mae angen i chi gysylltu â nhw a sut y gallwch wneud gwahaniaeth.

Sut i ddechrau ar eich ymgyrch eich hun

1. Ystyriwch elfen o wasanaethau diabetes rydych yn teimlo bod modd ei gwella, er enghraifft:

 • Trafferthion wrth gael pwmp inswlin
 • Problemau cael meddyginiaeth ar amser
 • Anodd dweud eich dweud o ran eich gofal iechyd
 • Addysg well i bobl â diabetes
 • Diffyg nyrsys diabetes yn eich ardal
 • Peidio â chael y gofal rydych yn ei haeddu

2.Edrychwch ar beth mae gwirfoddolwyr eraill wedi'i gyflawni trwy ymgyrchu

3.Cysylltwch â ni a byddwn yn rhoi'r holl gymorth ac arweiniad y mae arnoch ei angen

4. Dechreuwch!

Neu helpwch ag un o'n hymgyrchoedd presennol, dyma sut – 

 • Ymunwch â phwyllgor lleol, er enghraifft eich Grŵp Cyfeirio Cleifion
 • Ymgyrchwch ar-lein ar Facebook, Twitter neu flog
 • Siaradwch â Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol ynghylch sut y gallant helpu
 • Dewch i hyfforddiant Lleisiau Diabetes gyda ni
 • Ysgrifennwch at eich Aelod Cynulliad
 • Ysgrifennwch at gorff arall sy'n gwneud penderfyniadau megis eich Bwrdd Iechyd Lleol neu'ch ysbyty
 • Ewch i ddigwyddiad
 • Ewch i gwrdd â'ch Aelod Cynulliad

Golwg ar Ddiabetes

 

Wales%20Map.jpg

 

Gallwch hefyd gymryd rhan mewnGolwg ar Ddiabetes, sef ein harolwg ar-lein. Rydym yn cynnal nifer o arolygon drwy gydol y flwyddyn ar amryw dopigau ac os ydych wedi cofrestru ar Lleisiau Diabetes, byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fo arolwg newydd wedi cychwyn.

Sicrhewch eich bod yn cadw mewn cysylltiad ac yn dweud wrthym am beth sy'n digwydd yn eich ardal leol. Rydym yn cael mwy o effaith wrth gydweithio a gallwn roi gwybod i chi am ymgyrchwyr eraill yn eich ardal. Rydym yma i'ch helpu!

Brand Icons/Telephone check - FontAwesome icons/tick icons/uk