Savefor later Page saved! You can go back to this later in your Diabetes and Me Close

Diabetes UK backs National Diabetes Audit in Wales

Diabetes UK Cymru is encouraging GPs' surgeries to follow the example of paediatric centres in Wales and take part in the National Diabetes Audit.

The National Diabetes Audit is managed by the NHS Information Centre and is the largest national clinical audit in the world. More than one million patient records are collected from primary and secondary care, and the audit gives a good picture of care outcomes and supports improvements in care.

Leading the way

"93% of paediatric diabetes centres in Wales took part in the last National Diabetes Audit, compared with 48% in England,” said Dai Williams, Diabetes UK Cymru National Director.

“It's clear that paediatricians in Wales are leading the way, and we'd like to see GPs following their example."

There are also longer term plans to involve secondary care adult diabetes centres in Wales in the audit.

Diabetes UK yn cefnogi'r Archwiliad Diabetes Cenedlaethol yng Nghymru

Hydref 2008

Mae Diabetes UK yn annog meddygefydd lleol yng Nghymru i efelychu esiampl canolfannau diabetes i blant trwy gymryd rhan yn yr Archwiliad Diabetes Cenedlaethol.  Mae'r Archwiliad Diabetes Cenedlaethol yn cael ei reoli gan Ganolfan Gwybodaeth y Gwasanaeth Iechyd, ac ef yw'r archwiliad clinigol cenedlaethol mwyaf yn y byd. Mae mwy na miliwn o gofnodion cleifion yn cael eu casglu o feddygfeydd ac ysbytai, ac mae'r archwiliad yn rhoi darlun da o ganlyniadau gofal, ac yn gymorth wrth wella gwasanaethau.

Arwain y ffordd

"Mae 93% o ganolfannau diabetes pediatrig Cymru wedi cymryd rhan yn yr Archwiliad Diabetes Cenedlaethol diwethaf, o gymharu â 48% yn Lloegr," dywedodd Dai Williams, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Diabetes UK Cymru. "Mae'n amlwg bod pediatregwyr Cymru'n arwain y ffordd, a hoffen ni weld meddygon teulu'n eu hefelychu." Mae cynlluniau ar y gweill i ganolfannau gofal diabetes i oedolion mewn ysbytai gymryd rhan yn yr archwiliad yn y pen draw. Dadlwythwch fwy o wybodaeth am yr Archwiliad Diabetes Cenedlaethol (PDF) 1MB.Archwiliad Diabetes Cenedlaethol (PDF) 1MB

Brand Icons/Telephone check - FontAwesome icons/tick icons/uk