Cymru/Wales - Diabetes UK

Cymru/Wales

Welcome to Diabetes UK Cymru's webpages, which can be viewed in either Welsh or English. We do have plans to translate into Welsh other parts of this site.

Croeso i dudalennau gwe Diabetes UK Cymru, y gallwch edrych arnynt yn Gymraeg neu yn Saesneg. Mae gennym gynlluniau i gyfieithu rhannau eraill o’r safle hwn i’r Gymraeg.

 


Print basket

Save pages and print in one go.

What is this?